چطور ماکروویوی که روشن نمی شود را تعمیر کنیم

مایکروفر-مایکروویو
سوئیچ درب ماکروویو دلایل زیادی وجود دارد که مایکروویو روشن نشود ، یکی از آنها خرابی  سوئیچ در است . سوئیچ در یا همان سوئیچ به هم قفل کردن به بقیه ی اجزای ماکروویو سیگنال میفرستد تا وقتی دربسته می شود ، برق برقرار بشود ، و وقتی در باز می شود دیگر برق را قطع کند.برای همین ممکن است همه چیز به همان ترتیب کار کند ولی ماکروویو گرما ندهد .برای دسترسی به سوئیچ درب و سوئیچ به هم قفل کردن ، ماکروویو را از برق بکشید و کابین دور آن را باز کنید .این سوئیچ ترمینالهایی دارد که با حرف cو no لیبل خورده . هر ترم...
بیشتر

چطور یک مایکروویو که درش خوب بسته نمی شود را تعمیر کنیم

مایکروفر-مایکروویو
مونتاژ ضامن (چفت) در اگر درب ماکروویو شما بسته نمی شود یا قفل نمی شود ، معمولا به این معنا است که خود قفل در مشکل دارد.قفل در عموما دو تا قلاب دارد که به یک بست در قاب ماکروویو وصل شده .وقتی قلاب درست کار کند ، باعث می شود به سوئیچ کمک کند تا برق و انرژی لازم برای روشن شدن ماکروویو تامین بشود ، پس اینکه آنها به ترتیب درستکار کنند بسیار مهم است. مونتاژ قفل در به صورت فنرهای کشیده پرس شده یکی به دیگری ساخته شده تا کشش لازم به قلاب ها داده بشود . یک قفل در شکسته یا یک قلاب شکسته و فنر پاره شده  ، ...
بیشتر