ارور یا خطای IE در ماشین ظرفشویی ال جی

نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی ال جی
خطاهایی یا ارور هایی که در ماشین ظرفشویی ال جی و سایر برندها اتفاق می افتد با چند گام ساده قابل حل کردن می باشد.کد خطا یا ارور IE در ماشین ظرفشویی ال جی ارور IE در ماشین ظرفشویی ال جی به این معناست که سطح آب بعد از 10 دقیقه پر شدن به واحدی که باید می رسید نرسیده است.لطفا موارد زیر را کنترل کنید:ببینید که شیر فلکه آب باز باشد اگر جدیدا ماشین ظرفشویی نصب شده، باید ببینید که شیر فلکه خانه کاملا باز است. مسیر ورودی آب را کنترل کنید تا هیچ گونه پیچ خوردگی در شلنگ آن وجود نداشته با...
بیشتر

ارور ها،کدها و خطاهای ماشین ظرفشویی ال جی

نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی ال جی
ارور 24 یا H01-H24 در ماشین ظرف شویی ال جی این یک کد خطا نیست. به معنای ساعتی که شما تنظیم کردید تا بعدا شروع به شستن کند. برای اینکه تنظیمات شستن با تاخیر (مثلا 3 ساعت دیگر ظرف ها شسته بشوند)را کنسل کنید، در ماشین ظرفشویی را باز کنید و همزمان برای 3 ثانیه بر اساس نوع ماشین ظرفشوییتان یکی از دکمه های زیر را نگه داریددکمه NORMAL و DELICATEیادکمه dual control و delicateیادکمه SPRAY و HALF LOADکد 2H 2H یعنی میزان زمان باقیمانده تا چرخه ی شست و شو به اتمام برسد...
بیشتر